متاسفانه بدلیل پاره ای از مشکلات درگاه پرداخت آنلاین وب سایت دچار مشکل شده است که تا چند روز دیگر برطرف خواهد شد ... لطفا برای خرید از روش های دیگر پرداخت استفاده فرمایید رد کردن